Søndag 11. april  2021
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: Forside

Velkommen til Vestliskogen borettslag

Borettslaget har fått ny hjemmeside

Det finnes med informasjon på https://vibbo.no/vestliskogen


Parkerings bestemmelser iborettslaget

VestliskogenBorettslag har inngått en ny avtale med Aker P-Drift som trer i kraft fra 15.oktober. Aker P-Drift vil håndheve borettslagets parkeringsbestemmelser. Gjørdeg derfor kjent med ny skilting (som kommer) og bestemmelser,slik at du unngår kontrollavgift. 

Av og pålessing
i bo områder


·Stopp maksimalt 15 minutter (uavhengig av om deter aktivitet ved kjøretøyet)

·Ved behov for dispensasjon,kan forespørsel rettes til styret / vaktmesterBruk av Gjesteparkering


Gjesteparkering under RagnhildSchibbyes vei 12-14 er reservert gjester
til Vestliskogen Borettslag

·Gjesteparkering maksimalt3 døgn uavhengig om bilen er flyttet / benyttet

·2 døgn karantene førny parkering kan foretas

·Firmabiler og Taxihar ikke anledning til parkering på hverdager mellom
kl. 16:00 - 07:00 og lørdag og søndag

·Beboere i Vestliskogenborettslag, Vestlitoppen borettslag, Vestliberget boligsameie og Vestliskrentensameie har ikke tillatelse til å benytte denne gjesteparkering

·Kjøretøy med tillatttotalvekt over 3 500 kg varehengere ol. ikke tillatt

Ved behov for dispensasjon, kan forespørsel rettes til styret

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form avkontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene.Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler.Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd påparkeringsreglementet medfører kontrollavgift kr 300,- / 600, - / 900,-og/eller borttauing av kjøretøyet ved grove tilfeller av brudd.Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle typermotorkjøretøy, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter skal ikke rettes til styre/vaktmester.

NB ! Gjester som benytter gjesteparkeringunder RS 56 til 62 må følge egne regler satt opp av Vestlitoppen Borettslag ogangitt ved skilting.   
 
 
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart