Torsdag 9. april  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: Styret >> Nye andelseiere

Godkjenning av nye andelseiere

En andel kan skifte eier uten andre vilkår enn det som følger av
§ 4-1 i borettsloven, annet lovpålegg eller av lagets vedtekter.

Er det fastsatt i vedtektene at ny andelseier skal godkjennes av styret, kan godkjenning ikke nektes uten saklig grunn.

Styret har 20 dagers frist på behandling av søknad om godkjenning av andelseier. Er ikke melding om nekting av godkjenning kommet fram til kjøper senest tjue dager etter at søknad om godkjenning kom fram til styret, anses godkjenning som gitt. Kjøper kan ikke ta boligen i bruk før godkjenning er gitt.

Et avslag på godkjenningssøknaden må være skriftlig begrunnet. Avslaget skal sendes både kjøper og selger.

Ved avslag kan styret pålegge kjøperen å selge andelen. Pålegget skal være gitt skriftlig og opplyse om at andelen kan kreves tvangssolgt om pålegget ikke etterkommes innen en frist som ikke skal være kortere enn tre måneder.


Kilde: OBOS
 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart