Torsdag 9. april  2020
Søk i Vestliskogen borettslag
Du er her: Styret >> Oppgaver og ansvar

Styrets oppgaver og ansvar

Styrets oppgaver, plikter og ansvar er definert i lov (spesielt relevant er Lov om Borettslag) og boligselskapets vedtekter. Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, betalingsmidler og andre eiendeler. Generalforsamlingen har ved valg gitt styret tillit til å forvalte felles eiendom og midler, og styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne.

De tillitsvalgte er i
Lov om borettslag, paragraf 13-1 underlagt taushetsplikt vedrørende personlige og forretningsmessige forhold. Styrets medlemmer må ikke bringe videre innhold av de saker som blir behandlet av boligselskapets styre. Styret har plikt til å ivareta både lagets og andelseiernes interesser. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller beboernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboere er viktig.

 

Det er viktig å dokumentere hva styret gjør. Da er det enklere å overta for dem som kommer etter. Vi anbefaler også at styret utarbeider interne retningslinjer for sitt arbeid. Se "Retningslinjer for styrearbeid".

 
    
 
© Copyright 2018 - Vestliskogen borettslag - Telefon: 909 63 943 - E-mail:styret@vestliskogen.no Utviklet av Assist2net.no
Forside | Om borettslaget | Forbeboerne | Styret | Kontakt oss
Forsiden Søk ECRM Skriv ut Søk Send e-post Forsiden Sidekart